การใช้งานวอเชอร์

วอเชอร์ที่คุณได้รับ เป็นวอเชอร์ตัวจริงของทางที่พัก ซึ่งจำเป็นต้องนำวอเชอร์ตัวจริงไปยืนยันเพื่อเข้าพัก ขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1 หลังจากชำระเงิน คุณจะได้รับวอเชอร์ทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้

2 โทรติดต่อที่พักเพื่อระบุวันเข้าพักตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในวอเชอร์ แจ้งเลขที่วอเชอร์ หรือข้อมูลอื่นตามที่ที่พักระบุ

3 ในวันที่คุณเข้าพัก ต้องนำวอเชอร์ตัวจริงไปยืนยันในวันเข้าพักด้วย